Din bostadsrättsförening på Råby!

Rönnoxelgatan 23

724 70 Västerås

Mejl: exp@23an.se


EXP: 021 - 35 11 66

Öppet: måndag 7-9, tisdag 15-18, torsdag 13-16, fredag 7-9

Förbrukningsvaror

Stängda dagar


Felanmälan: 021 - 30 25 70

Fastighetsjour: 021 - 35 01 00 För allvarliga händelser som inte kan vänta tills nästa vardag. Läs mer

Trygghetsjour: 021 - 31 45 50 kl 22.00 - 07.00 vid störning från lägenheter, trapphus och källare. Läs mer

Nyheter:

20 02 26 Vi har bytt p-vaktsbolag till Securitas.

Telefonnummer: 0771 76 70 00


20 02 16 Vattnet är avstängt under v8, dvs må 17/2-fre 21/2.

Totalt per trapphus varar avbrottet i en timme. Då åtgärden är klar i ett trapphus tas anslaget bort på ytterporten. Berörda adresser är

Gråsparvsv. 1-9

Grönfinksv. 10-2

Grönfinksv. 12-18

Gråsparvsv. 17-11


20 02 11 Som ni märkt av har vi haft några dagars avbrott i hemsidan och mejlen. Exakt vad som har hänt och varför är oklart, men vi jobbar på att ta reda på det.


20 01 28 Avstängning fjärrvärme

To 30/1 10.00 – 20.00 är all värme och varmvatten avstängd av Mälarenergi pga underhåll.

För mer detaljer, se info på Entrédörren.


19 12 20 Relaxavdelningen får nya avgifter under 2020: 3 timmar för totalt 200:- (mån-tors),

300:- (fre-sön+röda dagar samt helgdagar) och därefter kostar det 100 kr/timme.


19 12 19 Reglerna för fläktar i kök har uppdaterats, se här. Se även ny information om ventilation.


19 11 27 Nya P-tillstånd för nästa år finns redan på måndag att hämta på EXP för den som vill vara tidigt framme att slippa böter.


19 11 27 Vi vill uppmana de boende att inte spola ner mängder med matolja i vasken, då detta till slut bildar jättelika fettklumpar i avloppssystemet där det ger stopp och översvämning. Istället tar man med sin använda matolja till Miljöhuset, där det finns behållare som är avsedda för ändamålet.


19 11 22 Grön 10, 8 samt 6 har haft översvämning i källaren, så vissa förråd har besökts av avloppsvatten. Att alla ska gå ner och titta till sina förråd/h-rum. Behöver de ha hjälp med sanering eller/och ta bort vattnet så ska de kontakta felanmälan 021-30 25 70.


19 11 18 Det har uppstått komplikationer i det pågående lagandet av delar av rörsystemet som ju är i dåligt skick. Två hus är utan vatten. Styrelsen beklagar den långt över planen utdragna reparationen.

Det Styrelsen har hört från reparatörerna är att de gör klart jobbet innan de lämnar.

De har varit igång sedan 7.00 och klockan är i skrivande stund 22.10.


19 11 13 Inför Årsstämman 19/11 kl 18.30 kan man hämta Årsredovisningen på EXP. Den kan även laddas laddas ner här.


19 05 07 Extra Stämma den 29 maj kl 18.30 i Råby Centrum

se kallelse/dagordning

se förslag på nya stadgar i sin helhet eller med ändringarna markerade.

Det finns en ledig odlingslott (nr 5) på Lövhagsgatan 25-29.


18 11 30 Nya priser för alla typer av bilplatser Länk

Rapport från föreningens årsstämma som hölls den 21 november Länk


18 11 15 Styrelsen meddelar att Elsäkerhetsverket har gått ut med en varningsskrift med faran för brand om man använder vanliga vägguttag och motorvärmaruttag för att ladda sina elbilar och laddhybrider. Vi ber Er som är ägare till en sådan bil att meddela det till exp.


18 10 01 Nu är husvagnsplatserna borta och detta område skall målas om till vanlig bilparkering.

Det är fritt fram att parkera på dessa platser även nu, innan ommålning!


18 10 01 Föreningens nya förvaltare: BREDABLICK

Kontaktuppgifter. Telefon 010-177 59 00. Vardagar 8.30-16.00

Kundsida på internet länk


18 09 24 De nya stadgarna har trätt i laga kraft efter godkännande av Bolagsverket. Dessvärre måste föreningen anta nya stadgar igen, så snart som möjligt, då nuvarande stadgar bygger på att Riksbyggens finns med som förvaltare i föreningen, vilket de inte längre gör.


18 01 01 Det förekommer att boenden ringer och säger att det är kallt i lägenheterna utan att veta vilken temperatur man har. Därför har styrelsen beslutat att sälja termometrar på exp. för 25 kronor st.

Om man ringer till felanmälan och vill ha en mätning och det visar sig att temperaturen ligger över 21 grader så kommer föreningen att ta ute en hanteringskostnad på 300 kronor.