Fastighetsjour: tel 35 01 00

Jourutryckning Hem


Följande orsaker räknas inte som godkända för jourutryckningar (ingen fara för boende eller fastighet),

vilket innebär att den boende själv får stå för kostnaderna:


1. Tvätt som har fastnat i stillastående tvättmaskin

2. Strömlöst i hobbyrummet

3. Trasigt lås till hobbyrumsdörren

4. Avsaknad av varmvatten

5. Kallt i lägenheten

6. Stopp i avlopp, som inte svämmar över

7. Hushållsmaskiner/apparater som inte fungerar