Nyheter Hem


Extra Stämma den 29 maj kl 18.30 i Råby Centrum

se kallelse/dagordning

se förslag på nya stadgar i sin helhet eller med ändringarna markerade


19 03 20 I maj kommer en extra stämma att hållas angående tak och nya stadgarna.

Håll utkik efter kallelse!


18 10 01 Nu är husvagnsplatserna borta och detta område skall målas om till vanlig bilparkering.

Det är fritt fram att parkera på dessa platser även nu, innan ommålning!


18 10 01 Föreningen byter ekonomisk förvaltning från Riksbyggen till BREDABLICK, se information i postboxen.


18 08 20 Filmning startar av våra relinade rör för att kontrollera att plastmassan sitter som den ska.

Här kan Ni se vilka lägenheter som är aktuella och vilket datum.

OBS! Alla berörda får ett brev i postboxen några dagar innan filmningen påbörjas.


18 08 15: Det finns två lediga odlingslotter på Lövhagsgatan. Är Du intresserad så kontakta exp.


OBS! Tyvärr skedde ett misstag på årets stämma. En stadgeförändring skall lämnas ut i förväg, i sin helhet, eftersom inga förändringar får göras mellan första och andra beslutet. Eftersom stadgeändringarna endast informerades muntligt så gäller inte stämmans beslut. Styrelsen kommer att kalla till två nya möten i vår, enbart för att ta beslut om nya stadgar.

Ovanstående kommer även att informeras skriftligen till varje lägenhets brevlåda.

Styrelsen beklagar det inträffade!


Januari 2018: Det förekommer att boenden ringer och säger att det är kallt i lägenheterna utan att veta vilken temperatur man har. Därför har styrelsen beslutat att sälja termometrar på exp. för

25 kronor st.

Om man ringer till felanmälan och vill ha en mätning och det visar sig att temperaturen ligger över 21 grader så kommer föreningen att ta ute en hanteringskostnad på 300 kronor.


Brf Västeråshus 23 har tecknat komfortavtal med Mälarenergi. länk

Hem Upp