STYRELSEN Hem


Välkomna till Styrelsen för Västeråshus nr 23:


Ordförande: Henry Öryd

Vice ordförande: Håkan Forsman

Ledamöter: Pekka Karvonen, Eva Ljungkrantz, Anna-Lotta Söderberg, Anders Lindbom,

Marcelo Fiusa


Suppleanter: Christos Pantelidis, Monika Jakobowski, Marja-Liisa Iivonen, Kirsi Aaltonen,

Danial Sultani


Revisorer: Marika Bergström och rev.suppl. Siavash Javidi


Fritidskommittén & Odlingslotter: Annika Dahl och Marja-Liisa Iivonen

Valberedning: Ulf Bolinder, Kemira Gabeljic samt Amra Husanovic´Pasic.


Kontakter:

Samtliga funktionärer kontaktas lämpligast via mejl, exp@23an.se,

vilket då vidarebefordras till rätt ledamot/ledamöter.


Synpunkter och förfrågningar görs på exp. 021-35 11 66 eller ovanstående e-postadress. Öppettider finns på startsidan.


Fakturaadress:

BRF Västeråshus 23

FTG-nr 798

FE 754

838 74 FRÖSÖN

Hem Upp