TAKPROJEKTET Hem


Efter balkongrenoveringen började vi få flera vattenläckor från taket, vilket avslöjade att taket behöver åtgärdas.

Det har beslutats att hela taket ska bytas ut till en kostnad runt 50 Mkr.

Projektet beräknas ta totalt 3 år att genomföra, en huskropp i taget.

Några smärre detaljer återstår att komma överens om med ett byggföretag, så att ett avtal kan skrivas och projektet kan igångsättas.