TELEFONNUMMER HemBredablick Förvaltning: 010-177 59 00

bredablickforvaltning.se/kontakt/


Warpmans AB ( warpmans.com )

felanmälan 021-30 25 70

felanmälan via E-post felanmalan@warpmans.com


Förvaltare Ulf Holgersson 021-35 11 66


Fastighetsjour - Relita 021-35 01 00


Bredband

Fibra 0771-375 375


Parkering: 021-35 77 11 (Västmanlands Vakt och bevakning)

Förhyrda Parkeringsplatser länk


Skadedjur

Anticimex 075-245 10 00

Ring så fort Du ser skadedjur i lägenheten. Kostnaderna går på föreningen.

Uppge försäkringsnumret i Länsförsäkringar 2404452*01 samt föreningens

organisationsnummer 77 80 00 - 5075.


Länsförsäkringar (bostadsrättstillägget) länk


23ans exp. 021-35 11 66

Hem Upp